Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Investicijski projekti

Grad Umag iz godine u godinu investira velika sredstva u kontinuirani razvoj grada. U svega 8 godina Umag je doživo metamorfozu te se pretvorio u grad primjer u mnogim područjima. Kad je riječ o investicijama u gradsku infrastrukturu, samo u 2016. godini, kao nikada do tada, Grad Umag je ispisao povijest grada pokrenutim investicijama. Ulaganjem znatnih sredstava u brojne strateške projekte, Umag se ubrzano razvija i raste te iz dana u dan u mnogo čemu postaje grad primjer, na korist svih građana.  

U nastavku se nalaze linkovi na realizirane projekte, one u tijeku, kao i buduće projekte:

REALIZIRANI PROJEKTI

PROJEKTI U TIJEKU

BUDUĆI PROJEKTI