Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Projekt "Umag - grad djece 2010.-2020."

Odgovornost prema javnom dobru, zajednici, stvaranje uvjeta za razvoj, međugeneracijska solidarnost, suživot, održivi razvoj, socijalna osjetljivost, a posebno briga o djeci i umirovljenicima kao dvije najosjetljivije skupine građana, vrijednosti su koje obilježavaju projekte i investicije Grada Umaga.

Vođeni tim principima, 2010. godine pokrenut je Projekt „Umag-grad djece 2010.-2020.“ koji  nastaje kao megaprojekt u smjeru osiguravanja najboljih odgojno-obrazovnih uvjeta i standarda za najmlađe sugrađane Umaga. Projekt obuhvaća izgradnju i/ili rekonstrukciju svih 18 zgrada umaških predškolskih i školskih ustanova, kao i uređenje igrališta i parkova te nadstandardno osigurava našoj djeci najbolje i najkvalitetnije uvjete u okviru odgojno-obrazovnog procesa, od vrtića do fakulteta.

Na temelju mega projekta "Umag - grad djece 2010.-2020.", osim što do 2010. godine u Umagu ne postoji lista čekanja za upis u vrtiće, od 1. travnja 2017. godine je Umag  ujedno i prvi grad u Republici Hrvatskoj koji osigurava besplatne vrtiće, čime je želja izravno utjecati na demografsku obnovu, kako Umaga, tako i cijele Republike Hrvatske. 

1. ULAGANJE U INFRASTRUKTURU

Kontinuiranim i sustavnim ulaganjem u odgojno-obrazovnu infrastrukturu, Grad Umag stvara novi i viši standard odgoja i obrazovanja te s ponosom zauzima visoko mjesto na ljestvici gradova koji svojoj djeci osiguravaju najviše standarde i najsuvremenije uvjete školovanja. Grad Umag raspolaže s ukupno 18 objekata, od kojih 10 namijenjenih predškolskom, a 8 školskom odgoju.

 

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Na području Grada Umaga, djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi obavljaju dvije predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Umag, Dječji vrtić i jaslice „Duga“ te Talijanski dječji vrtić „Vrtuljak-Girotondo“. Vrtići su smješteni u jednom centralnom (Centralni vrtić) i deset područnih objekata.

Vodeći računa o potrebama građana, dostupnosti te racionalnom gospodarenju, planom mreže predškolskih ustanova, od 2010. godine Grad Umag je izgradio i rekonstruirao gotovo sve objekte kako slijedi:

 • izgrađen je dječji vrtić ''Bambi'' u obnovljenoj zgradi bivše vojarne te dječje igralište, čime je osiguran prostor za 144 djece koja nisu imala svoje mjesto u vrtiću.

           

 • saniran je i uređen Centralni dječji vrtić: izvršena je sanacija sanitarnih čvorova, krovišta, izgradnja rampe za invalide i uređenje radnih prostorija i dječjeg igrališta

          

 • rekonstruiran je dječji vrtić u Bašaniji te izgrađeno i opremljeno dječje igralište

​          

 • rekonstruiran je dječji vrtić ''Cvrčak'' u Moeli: izvršena je rekonstrukcija krovne konstrukcije, sanacija stolarije, obnovljena je fasada, sanirane su prostorije, rekonstruirana je kuhinja te je uređen okoliš te je izgrađeno i opremljeno dječje igralište

          

 • uređene su prostorije i vanjska dvorišta dječjih vrtića  ''Maslačak'' i ''Mali Princ''

 

 • izgrađen je novi dječji vrtić ''Do-re-mi'' Babići

         

 

 • izgrađen je novi dječji vrtić u Petroviji

           

 
 • izgrađen je novi dječji vrtić ''Radost-Gioia'' Umag za 200 djece, uz najbolje uvjete u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj         

           

 

 • bit će izgrađen novi dječji vrtić u Murinama te pripadajuće dječje igralište  

           

 

ŠKOLSKE USTANOVE

Djelatnost školskog odgoja i obrazovanja obavljaju dvije školske ustanove čiji je osnivač Grad Umag, OŠ Marije i Line te  TOŠ ''Galileo Galilei''. Osim centralnih objekata, nastava se odvija u 6 područnih škola.

Dok je sve veća tendencija zatvaranja podrućnih škola, Grad Umag, čini suprotno jer su potrebe i očuvanje tradicije svakog naselja povijesno bogatstvo koje treba očuvati.

Grad Umag je od 2010. godine u školskim ustanovama ostvario sljedeće investicije:

 • rekonstruirana je Područna škola u Babićima, a rekonstrukcija je obuhvaćala kompletnu zamjenu instalacija, prozora, učionica, čajne kuhinje, fasade i okoliša

          

 • obnovljena je zgrada Područne škole u Juricanima, odnosno izvršena je sanacija krovnog pokrova, zamjena stolarije, uređene su učionice i unutarnji prostori te je izvršeno uređenje pročelja zgrade

          

 • rekonstruirana je Područna škola u Bašaniji, a rekonstrukcija je obuhvatila uređenje pročelja školske zgrade, sanacija unutarnjih prostorija te zamjena oštećene stolarije. Uređen je okoliš te izgrađeno novo višefunkcionalno igralište za potrebe škole

          

 • izgrađena je nova Područna škola u Petroviji

         

 • u planu je izgradnja nove škole u Murinama 

          

 • u planu je rekonstrukcija škole u Kmetima

 

Grad Umag ulaže i u centralne škole:

 • izgrađena je školska sportska dvorana

           

 • obnovljena školska kuhinja sukladno HACCP standardima

           

 • pokrenut je projekt energetske obnove zgrade kao prve faze projekta investicije u zgradu škole, a vrijednost navedene investicije, koja će se odvijati u nekoliko faza, iznosi preko 7 milijuna kuna, a to se odnosi na ukopnu rekonstrukciju, odnosno izvedbu toplinske izolacije pročelja, rekonstrukciju i ugradnju vanjske stolarije, rekonstrukciju kosog i ravnog krova te uvođenje plina

           

 • u planu je rekonstrukcija sportskog školskog igrališta           

           

 

SREDNJA ŠKOLA

Obzirom da je srednje školstvo u nadležnosti Istarske županije, koja ni nakon potpisivanja pisma namjere o izgradnji srednje škole u ožujku 2014. godine, još uvijek nije uvrstila ovaj projekt u svoj Proračun, Grad Umag je 11. travnja 2017. godine predstavio projekt izgradnje srednje škole u Umagu, odnosno realizirane korake u okviru 1. faze izgradnje. Na samoj lokaciji buduće srednje škole u zoni Komunele, predstavljen je projekt i prostorije budućeg srednjoškolskog centra. 

Srednja škola u Umagu gradit će se u dvije faze. Prva faza prostirat će se na tri etaže ukupne površine od 2600 m2 te će omogućiti redovno funkcioniranje ustanove. Druga faza izgradnje bit će terminski i financijski izvedena u dogovoru sa Županijom, odnosno osnivačem.

 

 

2. PRUŽANJE NAJBOLJIH UVJETA

Razvojna strategija Grada Umaga započinje kako bi se, prije svega, udovoljilo potrebama najmlađih članova naše zajednice, a to su djeca i mladi. Sustavnim ulaganjem u kvalitetu predškolskog i školskog odgoja, Umag je postao grad primjer u Hrvatskoj.

Trošak svakog djeteta koje polaže vrtić iznosi oko 3.000,00 kn mjesečno. Grad Umag je od 1. travnja 2017. godine osigurao za sve polaznike potpuno besplatne vrtiće te time postao prvi grad u Republici Hrvatskoj s besplatnim vrtićima. 

Ostali uvjeti koje Grad Umag svojoj djeci nudi su:

 • Osim naknade od 1.500,00 kuna za novorođeno dijete i osiguranog mjesta u vrtiću, svako dijete u Gradu Umagu ima i najbolje uvjete boravka te nadstandardne usluge struke: pedagog, psiholog, edukacijsko-rehabilitacijski terapeut, medicinska sestra, profesor kineziologije, profesor glazbenog odgoja  i logoped te asistente u nastavi.
 • Besplatni udžbenici za sve učenike osnovne škole 
 • Besplatan prijevoz za sve učenike osnovne škole 
 • Sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama 
 • Sufinanciranje toplog obroka 
 • Sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola 
 • Potpore za učenike 
 • Stipendije za studente
 • Pomoć za djecu s posebnim potrebama