Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Projekt "Smart City-Green City 2010.-2020"

Umag: Smart City-Green City 2010.-2020.“ nastaje kao veliki, desetogodišnji megaprojekt u smjeru održivog ekološkog razvoja grada Umaga i svih okolnih naselja.

Nedvojbeno je kako u 21. stoljeću, kada se gotovo svakodnevno suočavamo s ozbiljnim ekološkim problemima, gradovi svoj strateški razvoj moraju prvenstveno temeljiti na potrebama svojih građana u smislu pružanja najboljih životnih uvjeta u zdravom i održivom okruženju. Tako je i Grad Umag 2010. godine pokrenuo veliki projekt „Umag: Smart City-Green City 2010.-2020.“, težak 50 milijuna Eura, kako bi se u vrlo kratkom vremenu pozicionirao na vrh ljestvice gradova koji koriste najnaprednije tehnologije i koji svakodnevno skrbe o okolišu i zdravlju svih svojih sugrađana. Strateški projekt uključuje plinofikaciju grada u okviru održivog gospodarskog razvoja i očuvanja zdravlja sugrađana, kao i okruženja u kojem živimo, odgovorno gospodarenje otpadom, odnosno ekološko gospodarenje resursima te zaštitu otpadnih voda na 3. razini. Nadalje, cilj projekta jest postepeno uvođenje održive i ekološke komunalne infrastrukture, smanjenje ispusnih plinova, korištenje obnovljivih izvora energije, sanacija starih odlagališta otpada i izgradnja suvremene sortirnice te ekološko osvješćivanje samih građana, od vrtića na dalje,  kroz projekte, radionice i predavanja.

                  

Megaprojektom „Umag: Smart City-Green City 2010.-2020.“ Grad Umag želi svim svojim žiteljima osigurati suvremeni i ekološki osviješteni grad po mjeri svojih građana i to u vidu četiri glavna cilja:

1. Održivo gospodarenje otpadom

Ekološka osviještenost počinje od samih kućanstava, odnosno od pravilnog razvrstavanja otpada. U tom smislu, Grad Umag i 6.maj d.o.o. već godinama organiziraju edukativne radionice „Izdvoji s(v)e – Fai la differenza“  i predavanja, odnosno programe osposobljavanja  za građane te promoviraju sustav razvrstavanja otpada na svim razinama. Ujedno, provodi se i projekt iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja pod nazivom „S nama na zelenu granu“ vrijedan preko 700 tisuća kuna. Cilj projekta, čiji je nositelj  POU „Ante Babić“ Umag, jest doprinijeti povećanju kvalitete i relevantnosti programa obrazovanja odraslih radi povećanja zaposlenosti u sektoru upravljanja i gospodarenja otpadom.

Nadalje, obzirom da komunalna društva do zaključno 2018. godine imaju obavezu izgraditi sortirnice radi cilja uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH, možemo ponosno istaknuti kako je Umag već krajem 2014. godine, uz pretovarnu stanicu, otvorio jedinu sortirnicu u Istri i prvu u Hrvatskoj, kako bi osigurao uvjete da otpad postane sirovina i bude dalje upotrebljiv. Time se, osim zaštite okoliša i zdravlja ljudi, smanjuju troškovi cijelog sustava.

Umag se odlučno popeo na sam vrh ljestvice istarskih i hrvatskih gradova po povlačenju nepovratnih sredstava za projekte iz fondova na razini države i EU. Umag je prvi i jedini grad u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji koji je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, i to za Projekt sanacije odlagališta otpada Donji Picudo – istok. Ukupna vrijednost projekta sanacije iznosi 19.395.289,94 kune. Od toga je iznosa 15.676.371,45 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije, a 2.766.418,49 kuna sufinancirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Za više informacija o Projektu kliknite ovdje.

 

2. Plinofikacija

U vidu zaštite zdravlja stanovnika Grada Umaga, a i okoliša, valja istaknuti kako je 2015. godine dovršeno preko 40 km plinske mreže u okviru projekta plinofikacije Grada. Plinofikacija predstavlja iznimni infrastrukturni zahvat i benefit za gospodarstvo, turizam, javne ustanove i, u konačnici,  sve građane Grada Umaga. Velika prednost plina jest da je stalno dostupan i da ga se ne mora nigdje skladištiti, kao što je to slučaj s drugim energetskim izvorima. Plin je najčišće fosilno gorivo, nema boje, okusa ni mirisa te se smatra ekološki najprihvatljivijim gorivom koje može doprinijeti smanjenju izvora CO2.

 

3. Zaštita otpadnih voda 3. razina

U okviru održivog razvoja Grada, u suradnji s komunalnim poduzećem 6. maj d.o.o., nastavljena je izgradnja mreže oborinskog sustava na području Grada Umaga. Suradnjom Grada Umaga i Hrvatskih voda izgrađen je vodozaštiti sustav, čime će se, uz planiranu retenziju, u potpunosti zaštititi Grad Umag od mogućih poplava. 

Zajedničkim projektom Grada Umaga, komunalnog poduzeća 6 maj d.o.o. i Hrvatskih voda, uz 85% financiranje novcem Europske unije, izgradit će se sustav upravljanja otpadnih voda za aglomeraciju "Sjeverna Istra". Izgradnjom najsuvremenijeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji će trajno riješiti pitanje onečišćenja mora i okoliša, dodatno će se omogućiti korištenje pročišćene vode u javne svrhe. 

 

4. Očuvanje okoliša i obnovljivi izvori energije

U vidu smanjenja zagađenja zraka, Grad Umag je u 2016. godini za svoje djelatnike uveo korištenje električnih bicikala. Umjesto dosadašnjih službenih automobila, ova potpuno ekološka prijevozna sredstva djelatnici svakodnevno koriste u obavljanju poslova iz svog djelokruga. Električni bicikli pomažu u smanjenju prometnih gužvi, rješavanju problema parkiranja u užem gradskom središtu, doprinose zaštiti okoliša i općenito utječu na poboljšanje kvalitete života u gradu, a u konačnici imaju izuzetno pozitivan učinak na zdravlje. 

Ujedno, Grad Umag aktivno promiče svijet o korištenju obnovljivih izvora energije te je nedavno, čak i prije nego sto je proizvod predstavljen u Kanadi (Toronto), u novi gradski park Humagum postavio dvije pametne solarne klupe sa 6 sjedećih mjesta. U smjeru održivog razvoja grada, Grad Umag se odlučio na nabavku dviju solarnih klupa čime bitno pridonosi zaštiti okoliša. Solarna klupa podržava rad i punjenje 4 računala i 8 mobitela te ima LED rasvjetu s velikim kapacitetom solarnih panela. Klupa ima USB utore, kao i mogućnost bežičnog punjenja, a  predstavlja i WIFI zonu. Ciljevi projekta kojeg je u cijelosti financirao Grad Umag su autonomni, besplatni, cjelodnevni pristup električnoj energiji za punjenje komunikacijskih uređaja, podizanje razine turističke usluge i bolja informiranost turista i sugrađana zahvaljujući besplatnom WIFI-u, a napose podizanje razine svijesti kod korištenja obnovljivih izvora energije. 

Isto tako, valja napomenuti da je u Umagu početkom rujna 2016. godine puštena u probni rad prva mala hidroelektrana (mHE) na vodovodnom sustavu koja se gradi u Hrvatskoj, na lokaciji Velika Šuma kraj Umaga. Vrijednost radova je 2,2 milijuna kuna, a FZOEU financira 60 posto opravdanih troškova što iznosi 1,2 milijuna kuna. Voda iz izvora Gradole pumpa se u distributer postrojenja za kondicioniranje vode Gradole Brdo na nadmorsku visinu 190 metara, a dalje se, nakon tretmana, transportira gravitacijom. Potencijal vode u vodospremi Velika Šuma kreće se, ovisno o potrošnji sustava, od 8,5 do 12 bara. Godišnje se preko VS Velika Šuma isporuči oko 1,5 milijuna kubika vode, a takvi projekti dodatno doprinose zaštiti okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije u Istarskoj županiji, u ovom slučaju energije vode u vodovodnom sustavu.

 

REZULTATI PROJEKTA

Grad Umag iz dana u dan pretvara svoje ruho u ekološki zdrav i zeleni grad te se ubrzano razvija i raste. Održivi razvoj, ekološki pristup, očuvanje okoliša, odgovorno gospodarenje resursima te kontinuirani razvoj osnovni su principi kojih se Grad Umag drži kako bi svojim sugrađanima osigurao zdravu i sigurnu sredinu za život. 

O korištenju ekološki prihvatljivih prijevoznih sredstava, kao i obnovljivih izvora energije, moglo bi se reći zaista puno. Ono što je u tom smislu bitno za Grad Umag jest da se politika provođenja ekološke osviještenosti temelji upravo na dobrom primjeru. Svoju misiju i viziju Grad Umag temelji na uvođenju održive i ekološke komunalne infrastrukture, smanjenju ispusnih plinova,  korištenju obnovljivih izvora energije, sanaciji starih odlagališta otpada i izgradnji suvremene sortirnice te ekološkom osvješćivanju samih građana, od vrtića na dalje, stoga je nedvojbeno kako su rezultati projekta „Umag: Smart City-green City 2010.-2020.“ zapravo vidljivi na svakom koraku, a ujedno i omogućuju značajne uštede proračunskih sredstava.

Projekt „Umag: Smart City-Green City 2010.-2020.“ će se svakako nastaviti do 2020. godine kada očekujemo da će Umag postati prvi grad u Istri u provođenju strategija usmjerenih prema održivom razvoju grada po mjeri svojih stanovnika.

Nadalje, Grad Umag će nastaviti s projektima sanacije odlagališta otpada predajom potrebne dokumentacije za provođenje sanacije drugog dijela  odlagališta otpada Donji Picudo – zapad. Nastavit će se razvoj grada u okviru obnovljivih izvora energije te će se zasigurno nastaviti odlična suradnja s Ministarstvom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru bespovratnih državnih poticaja za energetski učinkovite zgrade, vrtiće i škole.