Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Arhiva javnih natječaja za zakup i prodaju nekretnina (2012.)

Prodaja

Zakup

 • 23. listopada 2012.
  Javni natječaj za zakup  sportskog igrališta u svrhu obavljanja sportskih  i rekreacijskih djelatnosti

  - Tekstualni dio
  - Grafički dio

 • 25. kolovoza 2012
  Javni natječaj za zakup dijela nekretnine u vlasništvu Grada Umaga
   
  -Tekstualni dio
  -Grafički dio

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS