Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Arhiva javnih natječaja za prodaju i zakup nekretnina (2019)

Prodaja

 • 25. studenoga 2019.
  Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga – Umago

  - tekstualni dio
  - grafički dio

 • 24. listopada 2019.
  Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga – Umago, oznake k.č.br. 2599/8 k.o. Umag (Umag)

  - tekstualni dio
  - grafički dio

 • 24. listopada 2019.
  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga – Umago (Umag i Marketi)

  - tekstualni dio
  - grafički dio

 • 14. rujna 2019.
  Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga - Umago

  - tekstualni dio
  - grafički dio

Zakup

 • -