Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prodaja i zakup nekretnina

Prodaja

 • 3. travnja 2020.
  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga - Umago

  - tekstualni dio
  - grafički dio

 • 3. travnja 2020.
  Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga - Umago (k.č.br. 2794/2 k.o. Umag)

  - tekstualni dio
  - grafički dio

Zakup

 • Trenutno nema aktivnih natječaja

ARHIVA 2020.

ARHIVA 2019.

ARHIVA 2018.

ARHIVA 2017.

ARHIVA 2016.

ARHIVA 2012.

ARHIVA 2011.

ARHIVA 2010.

ARHIVA 2009.