Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi

Grad Umag može socijalno ugroženim osobama – kroničnim bolesnicima i/ili gerijatrijskim bolesnicima odobriti potporu za smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi, uz uvjet da imaju prebivalište na području grada Umaga u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina prije dana podnošenja zahtjeva.

Dodatni uvjet za korištenje ove usluge je da primanja osobe, zbrojena s primanjima članova kućanstva i obitelji koji su sukladno Zakonu obvezni skrbiti o njoj, nisu dovoljna za podmirenje nastalih troškova.

Uz Zahtjev za ostvarenje prava na smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • potvrdu o prebivalištu,
  • pravovaljanu medicinsku dokumentaciju,
  • potvrdu porezne uprave o visini dohotka i primicima korisnika i uzdržavatelja (članova obitelji/kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva),
  • potvrdu centra za socijalnu skrb da korisnik traženo pravo ne može ostvariti na teret centra ili druge ustanove, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i drugih propisa.

Izjavu korisnika o nepostojanju Ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju