Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Pravo na dnevni topli obrok (pučka kuhinja)

Pravo na jedan topli obrok dnevno imaju  građani s prebivalištem na području grada Umaga, koji suradno potpuno nesposobni i koji nisu u stanju samostalno pripremati hranu zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starost.

Uvjet za ostvarenje ovog prava je posjedovanje Rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu te nemogućnost pripreme obroka od strane  osoba  koje  imaju  zakonsku  obavezu  brige  o njima.