Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Potpora za novorođeno dijete i prehranu dojenčeta

Potpora za novorođeno dijete

Pravo na potporu za novorođeno dijete, u iznosu od 1.500,00 kn, ostvaruju roditelji djeteta do navršene prve godine života, ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • novorođeno dijete ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno prebivalište na području grada Umaga u kontinuitetu od rođenja,
 • barem jedan od roditelja ili skrbnik novorođenog djeteta ima prijavljeno prebivalište na području Grada Umaga u trenutku rođenja djeteta

Uz pisani Zahtjev za ostvarenje prava na potporu za novorođeno dijete, potrebno je priložiti:

 • izvod iz matice rođenih, odnosno rodni list djeteta,
 • potvrdu o prebivalištu roditelja,
 • potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom stalnom boravku roditelja/skrbnika/udomitelja,
 • presliku kartice ili potvrde banke o tekućem IBAN računu.

Potpora za prehranu dojenčeta

Obitelji s troje i više maloljetne djece te samohrani roditelj koji nije u radnom odnosu, a koji ispunjavaju uvjet prebivališta ili odobrenog stalnog boravka, čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji iznosi do 1.000,00 kn, može se odobriti novčana potpora za prehranu dojenčeta do navršene godine života, u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

Uz pisani Zahtjev za ostvarenje prava na prehranu dojenčeta do godinu dana starosti  prilažu se sljedeći dokumenti:

 • izvod iz matice rođenih, odnosno rodni list djeteta, 
 • potvrdu o prebivalištu roditelja,
 • potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom stalnom boravku roditelja/skrbnika/udomitelja,
 • potvrdu Porezne uprave o visini ukupno ostvarenog dohotka i primicima u prethodnoj godini za svakog člana obitelji, odnosno kućanstva,
 • presliku kartice ili potvrde banke o tekućem IBAN računu.