Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Potpora umirovljenicima s niskim primanjima

Potporu umirovljenicima s niskim primanjima mogu ostvariti umirovljeni kojima je mirovina jedini izvor osobnih prihoda. Uvjet za ostvarenje potpore je da je osoba hrvatski državljanin s prebivalištem na području grada Umaga, stranac s stalnim boravkom ili osoba bez državljanstva koja boravi na području Umaga u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva, a čiji mjesečni prihodi iznose kako slijedi:

 • samac čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 2.000,00 kuna mjesečno,
 • umirovljenička zajednica čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 4.000,00 kuna mjesečno.

U umirovljeničkoj zajednici u kojem su oba bračna i/ili izvanbračna druga umirovljenici i u kojoj ukupni prihodi ne prelaze iznos od 4.000,00 kuna mjesečno, potporu može ostvariti samo umirovljenik s mirovinom manjom od 2.000,00 kuna. Ako i jedan i drugi umirovljenik imaju mirovine jednake ili manje od 2.000,00 kuna potporu mogu ostvariti oba umirovljenika.

Visina potpore utvrđuje se u iznosu od:

 • 4.000,00 kuna godišnje, korisnicima čiji su ukupni mjesečni prihodi jednaki ili manji od 1.000,00 kuna po članu umirovljeničkog kućanstva,
 • 2.500,00 kuna godišnje, korisnicima čiji ukupni mjesečni prihodi po članu umirovljeničkog kućanstva iznose od 1.000,01 do  1.500,00 kuna
 • 1.000,00 kuna godišnje, korisnicima čiji ukupni mjesečni prihodi po članu umirovljeničkog kućanstva iznose od 1.500,01 do 2.000,00 kuna mjesečno.

Potpore umirovljenicima s niskim primanjima isplaćivat će se na IBAN račun korisnika jedanput godišnje povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. 
Korisnici ne mogu ostvariti pravo na potporu ukoliko imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koji im ne služe za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi (najam stalni ili povremeni ili prodaja).

Uz Zahtjev za potporu umirovljenicima s niskim primanjima, mora se priložiti sljedeća dokumentacija:

 • potvrda o prebivalištu,
 • preslika zadnjeg odreska od mirovine, 
 • preslika zadnjeg odreska od inozemne mirovine ili potvrdu o visini iste, 
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da umirovljenik nije korisnik inozemne mirovine (ako to pravo umirovljenik nije ostvario, a imao je radnog staža izvan Republike Hrvatske),
 • potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka za tražitelja te za bračnog i/ili izvanbračnog druga, odnosno za formalnog/neformalnog životnog partnera ostvarenog u prethodnoj godini, 
 • dokaz o visini mirovine za podnositelja zahtjeva te za bračnog ili izvanbračnog druga,
 • presliku kartice ili potvrde banke o IBAN računu.