Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Murine

Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Murine-Umag (Službene novine Općine Buje”, br. 4/90, 5/90, 10/90, 6/92; „Službene novine Grada Umaga”, br. 1/99)

OSNOVNI PLAN

Grafički dio

Tekstualni dio

IZMJENE I DOPUNE PLANA (1999. god.)

Grafički dio

Tekstualni dio