Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Poljoprivredna zemljišta (ARHIVA 2019.)

  • 12. veljače 2019.
    Na temelju odredbe članka 98. stavak 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18), članka 50. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Umaga. Predmet objave: k.č.br. 391/7 u k.o. Savudrija. 
    Cjeloviti tekst objave možete preuzeti OVDJE.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS