Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Umaga donosi se za potrebe Grada Umaga. Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada u razdoblju od 2016. do 2021. godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama.

Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 76/13.) i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, kao i na Strategiju razvoja Grada Umaga za razdoblje 2016. - 2021. godine.

Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Umaga preuzmite ovdje.

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja