Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Umaga donosi se za potrebe Grada Umaga. Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada u razdoblju od 2016. do 2021. godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama.

Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 76/13.) i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, kao i na Strategiju razvoja Grada Umaga za razdoblje 2016. - 2021. godine.

Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Umaga preuzmite ovdje.

Popis nekretnina u vlasništvu Grada Umaga

Popis nekretnina u vlasništvu Grada Umaga informativnog je karaktera te je sačinjen  temeljem raspoloživih podataka pribavljenih iz dostupnih javnih registara i internetskih preglednika nekretnina. 

Pojedini podaci u odnosu na nekretnine naznačene u Popisu mogu se razlikovati od službenih podataka dostupnih u nadležnom Katastru zemljišta i nadležnim Zemljišnim knjigama, a obzirom se isti ažuriraju u određenim vremenskim razmacima, odnosno podložni su periodičnom ažuriranju. 

Za dodatne informacije u svezi nekretnina naznačenih u ovom Popisu, zainteresirane osobe mogu se obratiti s konkretnim upitom u Upravni odjel za upravljanje imovinom i pravne poslove (Umag, G. Garibaldi 6, II kat). 

Službeni podaci koji se odnose na nekretnine naznačene u ovom Popisu mogu se pribaviti u nadležnim Zemljišnim knjigama ili nadležnom Katastru zemljišta. 

Zemljišne knjige su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama.
Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. 

Katastar je upisnik (registar) zemljišta i nekretnina za određeno teritorijalno područje. Isti sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica, te zgrada, odnosno drugih građevina, koje su predmet evidentiranja sukladno posebnim propisima. Osim položaja, oblika i površine, katastarska evidencija najčešće sadrži i podatke o adresi katastarske čestice, načinu uporabe i površini načina uporabe zemljišta na katastarskoj čestici i njezinim dijelovima te podatke o posebnim pravnim režimima koji su na katastarskoj čestici uspostavljeni

Popis nekretnina u vlasništvu Grada Umaga po katastarskim općinama: