Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Osnivanje obrta ili trgovačkih društava

Grad Umag svojim odlukama i mjerama poticanja razvoja poduzetništva nastoji olakšati poslovanje poduzetnicima i investitorima. Time se žele stvoriti što bolji uvjeti poslovanja za poduzetnike, kao i osigurati povoljne uvjete koji će privući potencijalne investitore.

Grad Umag je donio Strategiju razvoja Grada Umaga za razdoblje od 2016. – 2021. godine kao temeljni dokument razvoja našeg Grada.

Upute za poduzetnike iz nastavka osmišljene su kao sredstvo kojim će se olakšati pristup informacija alktualnim i budućim poduzetnicima. Cilj je podrška i pomoć poduzetnicima početnicima pri pokretanju poduzetničkih aktivnosti, kao i pomoć svim postojećim poduzetnicima s područja našeg grada u smjeru lakšeg razumijevanja propisa i informacija.

Upute ujedno obuhvaćaju informacije o institucijama i službama Grada Umaga koje pružaju potporu poduzetnicima.

U Gradu Umagu poduzetnicima stoji na raspolaganju Upravni odjel za financije, proračun i gospodarstvo-Odsjek za gospodarstvo, koji poduzetnike pravovremeno obavještava o gradskim programima poticanja poduzetništva, kao i o mogućnostima prijave na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova.

 

UPUTE ZA PODUZETNIKE

Pokretanje tvrtke ili obrta

Većina budućih poduzetnika u dilemi je treba li otvoriti obrt ili trgovačko društvo. Stoga u nastavku navodimo sljedeće zakonske oblike:

 • fizička osoba u slobodnom zanimanju (za više informacija klinite ovdje)
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) (Zakon o poljoprivredi preuzmite ovdje)
 • obrt (slobodni, vezani, povlašteni) (Zako o obrtu preuzmite ovdje)
 • zadruge (Zakon o zadrugama preuzmite ovdje)
 • trgovačko društvo (Zakon o trgovačkim društvima preuzmite ovdje)
  • jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)
  • društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
  • dioničko društvo (d.d.)


Kako osnovati trgovačko društvo ili obrt

 • Informacije o osnivanju trgovačkog društva mogu se dobiti putem servisa Vlade Republike Hrvatske HITRO.HR, u zgradi Financijske agencije-FINA (Ulica Edoardo Pascali 1, Umag, tel: +385 (0)52 526 254, e-mail: hitro.umag@hitro.hr, internet stranica: www.fina.hr, radno vrijeme: 08:00 do 15:00 sati).
 • Više korisnih informacija vezanih za osnivanje trgovačkog društva može se potražiti na internet stranici: www.hitro.hr

 

Kako osnovati obrt

Obrt se može osnovati putem:

 1. Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Ispostava Umag, Služba za gospodarstvo (Obala J. B. Tita 2, tel: +385 (0)52 743 860, radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:30 do 10:30 sati, utorkom od 12:00 do 14:30 sati)

          ili

 1. Otvaranjem obrta online, koje je besplatno. Elektronička usluga e–Obrt, je usluga kojom se obrt može otvoriti putem interneta na stranici https://e-obrt.minpo.hr. Usluga je dostupna putem sustava e–Građani. Za prijavu u e–Obrt potrebno se prethodno prijaviti u sustav e–Građani. Za prijavu potrebno je posjedovati vjerodajnicu koja se može zatražiti u Financijskoj agenciji- FINA te pomoću nje kreirati osobni korisnički pretinac. Obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra dobiva putem svog osobnog korisničkog pretinca. Svaki zahtjev podnesen elektroničkim putem oslobođen je svih pristojbi.

 

Kako osnovati zadrugu

Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača koji su poslovno sposobne fizičke ili pravne osobe, a svaki unosi članski ulog koji  ne može biti manji od 1.000,00 kn.

Zadruga predstavlja pravnu osobu, stoga se mora upisati u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Pazinu (Drašćevka ulica 1, tel: +385 (0)52 619 900, radno vrijeme: 7:30 – 15:30 sati).

 

Kako se upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (OPG)

          Za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (OPG) potrebno je:

 • Ispuniti obrazac zahtjeva za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koji je dostupan na internet adresi: www.apprrr.hr > Pravna osnova > Obrasci. Ujedno, obrazac je dostupan i u knjižarama. Svaki ispunjeni list obrasca mora biti potpisan od strane nositelja OPG-a.
 • Priložiti 70,00 kn biljega.
 • Priložiti presliku osobne iskaznice nositelja, kao i članova ako se isti upisuju u upisnik. Članovi mogu biti punoljetne osobe koje imaju prebivalište na istoj adresi kao i nositelj gospodarstva.
 • Preslika žiro – računa (IBAN) nositelja.
 • Za upis zemljišta potrebno je priložiti izvadak iz katastra za k.č. koje se prijavljuju, a  kao dokaz o posjedu ili vlasništvu poljoprivrednog zemljišta prilaže se preslika izvatka iz zemljišnih knjiga i/ili posjedovnog lista i/ili ugovora o zakupu, prodaji, plodouživanju, darovanju i/ili pravomoćne sudske odluke ili rješenja nadležnog tijela.
 • List 7 – izjava članova OPG–a o odabiru nositelja gospodarstva (ispunjava se ako se prijavljuju članovi, a potpisuju ih nositelj i svaki pojedini član gospodarstva).

 

Prema Pravilniku o Upisniku poljoprivrednih gospodarstva (Narodne novine br. 76/11, 42/13), uvjet za upis je posjedovanje poljoprivrednog zemljišta koje se obrađuje, ili stoke. Nositelj i članovi OPG–a kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, upisom OPG–a u Upisnik postaju obveznici mirovinskog osiguranja u skladu s propisima mirovinskog osiguranja.

 

Kontakti za dodatne informacije:

Paolo Dragan
tel: +385 (0)52 702 989
e-mail: paolo.dragan@umag.hr

 Uredovno vrijeme