Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ostaci crkve Majke Božje Žalosne

Na sasvim istočnoj strani gradskog predgrađa, neposredno uz druge gradske zidine, na putu koji je iz grada vodio u polja, još je tijekom srednjeg vijeka bila sagrađena crkva Majke Božje Žalosne (Addolorata). Prilikom gradnje drugog pojasa gradskih zidina 1333. god., vodilo se obzira o tomu da se samostan s crkvom smjesti unutar zidina, ali i to da se omogući direktan ulaz u iste bez ulaska u grad. Prvi spomen crkve, izvorno posvećene svetim apostolima Jakovu i Bartolemeju, potječe iz godine 1343., kada se o crkvi, samostanu i hospiciju brine istoimena bratovština. Od godine 1483. brigu o crkvi preuzimaju redovnici Sluga Marijinih, koji potiču štovanje Marijina kulta. Godine 1573. se tako gradi kapela posvećena Majci Božjoj Žalosnoj koja s vremenom preuzima titular crkve.

Između 1908. i 1931. Godine, župnik Ernesto Fumis je potpuno obnovio crkvu i prigradio joj zvonik dajući sklopu pseudoromanički izgled. Crkva je srušena 1954. god. radi novog regulacijskog plana grada te je danas njen tlocrtni izgled vidljiv u parteru Trgovačke ulice jedini vanjski spomen na nju, a ranorenesansni drveni kip Majke Božje Žalosne danas je u župnoj crkvi na oltaru.


 

Izvor: Monografija Grada Umaga, 2012.

 

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS