Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Visoko školstvo

Studiranje na visokim učilištima  i sustav stipendiranja

Stipendije za izvrsne studente

Stipendije se dodjeljuju izvrsnim studentima preddiplomskih te integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih i stručnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija u Republici Hrvatskoj, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu. Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje i provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga tijekom mjeseca studenog tekuće godine. Posebnom odlukom Gradonačelnika utvrđuju se deficitarna zanimanja, broj i vrsta stipendija kao i vrijednost boda za izračun visine stipendije za određenu godinu. Svaki podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendija boduje se prema uspjehu u obrazovanju i priznatim postignućima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini. Studentici/studentu koji ostvari najviše bodova na temelju uspjeha u obrazovanju i priznatim postignućima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, dodjeljuje se stipendija „Niki Fachin“.  Stipendija se odobrava studentu za jednu akademsku godinu. Vrijeme apsolventskog staža ne uračunava se u vrijeme trajanja studija, a međusobna prava i obveze uređuju se ugovorom. Stipendija se isplaćuje mjesečno tijekom deset mjeseci kalendarske godine, odnosno za razdoblje od siječnja do listopada tekuće godine.

Uvjeti, kriteriji i postupak za stjecanje prava na stipendiju propisani su Pravilnikom o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija Grada Umaga.

 

Pravo na potporu za studente slabijeg socijalnog statusa

Pravo na potporu za studiranje ostvaruju studenti s Područja Grada Umaga koji ispunjavaju uvjete i kriterije propisane Pravilnikom o načinu i uvjetima dodjele potpore za studiranje studentima slabijeg socijalnog statusa. Potpore se dodjeljuju na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga tijekom mjeseca studenoga tekuće godine. Kriteriji na temelju kojih se dodjelju potpore za studiranje studentima jesu socijalni status u obitelji kandidata i druge socijalne prilike u obitelji te opći uspjeh u prethodnom školovanju, a izražavaju se u bodovima.Potpora se odobrava studentu za jednu akademsku godinu, a međusobna prava i obveze uređuju se ugovorom. Vrijeme apsolventskog staža ne uračunava se u vrijeme trajanja studija. Potpora se isplaćuje u mjesečnim obrocima za deset mjeseci kalendarske godine za razdoblje od siječnja do listopada tekuće godine.

 

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.