Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Visoko školstvo

Studiranje na visokim učilištima  i sustav stipendiranja

Stipendije za izvrsne studente

Stipendije se dodjeljuju izvrsnim studentima preddiplomskih te integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih i stručnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija u Republici Hrvatskoj, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu. Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje i provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga tijekom mjeseca studenog tekuće godine. Posebnom odlukom Gradonačelnika utvrđuju se deficitarna zanimanja, broj i vrsta stipendija kao i vrijednost boda za izračun visine stipendije za određenu godinu. Svaki podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendija boduje se prema uspjehu u obrazovanju i priznatim postignućima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini. Studentici/studentu koji ostvari najviše bodova na temelju uspjeha u obrazovanju i priznatim postignućima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, dodjeljuje se stipendija „Niki Fachin“.  Stipendija se odobrava studentu za jednu akademsku godinu. Vrijeme apsolventskog staža ne uračunava se u vrijeme trajanja studija, a međusobna prava i obveze uređuju se ugovorom. Stipendija se isplaćuje mjesečno tijekom deset mjeseci kalendarske godine, odnosno za razdoblje od siječnja do listopada tekuće godine.

Uvjeti, kriteriji i postupak za stjecanje prava na stipendiju propisani su Pravilnikom o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija Grada Umaga.

 

Pravo na potporu za studente slabijeg socijalnog statusa

Pravo na potporu za studiranje ostvaruju studenti s Područja Grada Umaga koji ispunjavaju uvjete i kriterije propisane Pravilnikom o načinu i uvjetima dodjele potpore za studiranje studentima slabijeg socijalnog statusa. Potpore se dodjeljuju na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga tijekom mjeseca studenoga tekuće godine. Kriteriji na temelju kojih se dodjelju potpore za studiranje studentima jesu socijalni status u obitelji kandidata i druge socijalne prilike u obitelji te opći uspjeh u prethodnom školovanju, a izražavaju se u bodovima.Potpora se odobrava studentu za jednu akademsku godinu, a međusobna prava i obveze uređuju se ugovorom. Vrijeme apsolventskog staža ne uračunava se u vrijeme trajanja studija. Potpora se isplaćuje u mjesečnim obrocima za deset mjeseci kalendarske godine za razdoblje od siječnja do listopada tekuće godine.

 

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS