Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Projekti iz područja odgoja i obrazovanja

U okviru područja odgoja i obrazovanja, realizirani su sljedeći projekti:

1. Program osposobljavanja za njegovatelja/njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba

Nositelj ovog projekta je Narodno učilište Rijeka u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem "Ante Babić" Umag. Projekt je proveden u periodu od listopada 2010. godine do listopada 2011. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.036.800,00 HRK.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

2. Projekt ''Sweet, but healthy-Slatko, ali zdravo''

Nositelj ovog projekta je Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Poreč, Pučkim otvorenim učilištem Grada Rovinja, poduzećem Istraturist d.d. Umag, poduzećem Laguna Novigrad d.d. Novigrad, poduzećem Riviera Adria d.d. Poreč te poduzećem Maistra d.d. Rovinj. Projekt je proveden u periodu od listopada 2013. godine do listopada 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 155.151,31 €.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

3. Projekt ''S nama na zelenu granu''

Nositelj Projekta je Pučko otvoreno učiište "Ante Babić" Umag u partnerstvu s Otvorenim učilištem Diopter Pula. Projekt je proveden u periodu od studenog 2015. godine do studenog 2016. godine. ukupna vrijednost projekta iznosi 732.600,14 HRK.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

4. Projekt P.L.A.C.E.S. - Presenting Legends Across the Continent in European Schools

Nositelj Projekta je OŠ Marije i Line u partnerstvu s osnovnim školama iz Njemačke, Slovačke, Italije, Rumunjske, Bugarske, Cipra, Turske i Grčke. Projekt se provodi u periodu od rujna 2015. do rujna 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 236.000,00 EUR.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

5. Projekt "GOAL! Go and lead your team through Europe"

Nositelj Projekta je PTESOMÄJARVEN KOULU, TAMPERE - FINSKA u partnerstvu s osnovnim školama iz Poljske, Irske, Hrvatske, Grčke, i Španjolske. Projekt se provodi u periodu od 2015. do 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 134.485,00 EUR.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

6. Projekt "C.O.N.T.E.S.T. – meeting the Challenge Of Inclusion Through music and trainEd STaff"

Nositelj Projekta je ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ETTORE SACCONI – TARQUINIA,ITALIJA u partnerstvu s osnovnim školama iz Rumunjske, Hrvatske, Estonije, Poljske, Mađarske, Litve, Njemačke i Finske. Projekt se provodi u periodu od 2015. do 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 270.680,00 EUR.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

7. Projekt "Zavičajna nastava - Istra u očima djece"

Nositelji Projekta su  Dječji vrtić i jaslice "Duga", Talijanski dječji vrtić "Vrtuljak" i Istarska županija u partnerstvu s Muzejom grada Umaga.Projekt se provodi u periodu od početka pedagoške godine 2015/16., a provedba će biti kontinuirana i u narednim pedagoškim godinama. 

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

8. Projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike osnovnih škola

Grad Umag, kao osnivač osnovnoškolskih ustanova s područja Umaga, od školske godine 2015./2016. u suradnji s Istarskom županijom i drugim gradovima u IŽ, provodi projekte koji imaju za cilj osiguranje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Ukupno na području Umaga o djeci s teškoćama u razvoju skrbi 11 pomoćnika u nastavi. Vrijednost aktivnosti u okviru jedne školske godine iznosi oko 2,2 milijuna kuna.

9. Projekt Voli Umag, izdvoji s(v)e! 

Voli Umag, izdvoji s(v)e! je projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji za cilj ima izgraditi svijest i razumijevanje svih građana o potrebi učinkovitijeg upravljanja resursima te važnosti promjene njihovih navika. Stoga će provedba projekta biti usmjerena na aktivnosti sprječavanja nastanka otpada, poticanja ponovne uporabe predmeta, povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te kućno kompostiranje.
Tijekom provedbe projekta svi građani/ke Grada Umaga bit će informirani o održivom gospodarenju otpadom putem brošure koja će im biti dostavljena na njihove adrese, zatim putem plakata koji će biti postavljeni na ključnim lokacijama u gradu, specijaliziranih radijskih i televizijskih emisija, tematskih radijskih edukativno-promotivnih spotova, elektronskih oglasa i banera te tematskih javnih i edukacijskih tribina i u danima kojima se obilježavaju datumi vezani uz zaštitu okoliša. Aktivnosti će se, također, ciljano provoditi i u školama i dječjim vrtićima i to organiziranjem radionica i natjecanja, podjelom stripa, bojanke, kompleta puzzli i memory igre. Uz navedeno izradit će se i aplikacija za pametne telefone te letci za nautičare i turiste.
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 499.983,09 kuna dok je ukupna procijenjena vrijednost projekta 641.713,66 kuna. Aktivnosti će se provoditi do travnja 2020. godine.

 

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.