Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Osnovno školstvo

Odlukom Ministarstva prosvjete i sporta od 2001. godine, Gradu Umagu prenijeta su osnivačka prava nad Osnovnom školom Marije i Line i Talijanskom osnovnom školom "Galileo Galilei".

Grad Umag u svojstvu osnivača financira javne potrebe u djelatnosti osnovnog obrazovanja u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Financiranje iznad standarda

Dodatno osoblje u školama u cijelosti se financira iz proračuna Grada Umaga. Trenutno su zaposlena 2 stručna suradnika (logoped i pedagog), 6 učitelja u produženom boravku i dvije osobe raspoređene na pomoćnim i tehničkim poslovima. Sredstva za plaće pomoćnika u nastavi, osigurana su iz strukturnih fondova EU koja se dodjeljuju putem natječaja.

 

Prehrana u osnovnim školama     

U osnovnim  školama organiziran je topli obrok. Grad Umag u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije implementiro je HACCP sustav u školskim kuhinjama.

 

Program produženog boravka 

U osnovnim školama čiji je osnivač Grad Umag provodi se program produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda. Grupe su smještene u za to određeni i didaktičko-metodički opremljenom prostoru. S učenicima rade učitelji razredne nastave. Svakodnevni rad s djecom odvija se po predodređenom rasporedu: okupljanje učenika od 11:30 do 12:30, ručak, odmor, učenje, voćna užina, igra i zabava, a po potrebi dopunsko individualno učenje s djecom, odlazak kući od 16:00 do 16:30.  Grad Umag pokriva rashode za plaće 6 učitelja u produženom boravku s učešćem od 80%, a roditelji plaćaju mjesečno učešće u iznosu od 200,00 kuna te troškove ručka.

Za socijalno osjetljive kategorije učenika, Grad Umag pokriva u cijelosti učešće za plaću učitelja i troškove obroka.

 

Sufinanciranje nabave obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola 

U Proračunu Grada Umaga osiguravaju se i sredstva za financiranje nabave udžbenika za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Umaga. Grad Umag je jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji osigurava besplatne udžbenike za sve svoje osnovnoškoske učenike.

                 

Inkluzija socijalno osjetljivih kategorija 

Grad Umag svojim socijalnim programom nastoji pružati učinkovitu pomoć i osigurati uključenost socijalno osjetljivih kategorija u programe odgoja i obrazovanja.

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Umaga i Pravilnikom o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga, utvrđeni su uvjeti za ostvarivanje prava na besplatnu školsku užinu i korištenje programa produženog boravka koji uključuje i ručak.

Više informacija o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga:

1. Odluka o socijalnoj skrbi

2. Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga

 

Nagrađivanje izvrsnosti 

Grad Umag tradicionalno nagrađuje izvrsne učenike osnovnih škola koji su tijekom školske godine ostvarili iznimne rezultate na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima, susretima i smotrama kao i učenike koji su s odličnim uspjehom završili sve razrede osnovne škole.

 

Kontakti za više informacija nalaze se ovdje.