Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obrazovanje odraslih

Grad Umag pokriva cjelokupne troškove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja odraslih za osobe slabijeg imovnog stanja s ciljem njihovog socijalnog i ekonomskog osamostaljivanja. Radi se o osobama koje zbog specifičnih okolnosti nisu završile u roku osnovnu školu, odnosno nemaju minimalnu stručnu spremu koja bi im omogućila zapošljavanje, a time i stjecanje prihoda. U sklopu Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić“ Umag ustrojen je odjel obrazovanja odraslih koji provodi srednjoškolske programe, tečajeve stranih jezika, programe stručnog osposobljavanja, programe učilišta za treću životnu dob, hobi programe i kreativne radionice.

 

Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih

Odjel obrazovanja pri POU "Ante Babić" provodi programe srednjoškolskog obrazovanja, posebno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u skladu s potrebama gospodarstva. Programi srednjoškolskog obrazovanja posebno su namijenjeni osobama koje nisu upisale srednju školu ili su prekinuli obrazovanje. Također, ovi su programi namijenjeni i osobama kojima je potrebno stjecanje novih znanja i vještina kako bi bile konkurentnije na tržištu rada.

Učilište provodi verificirane programe kojima se stječu kompetencije za poslove računalnog operatera uredskog poslovanja, računalnog operatera poslovne primjene računala, grafičkog i web dizajnera.

Učilište je razvilo i programe osposobljavanja iz obrazovnih sektora u strukovnom obrazovanju: ekonomija, trgovina i poslovna administracija, zdravstvo i socijalna skrb, osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge, turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, prehrana i veterina.

 

Tečajevi stranih jezika

Odjel obrazovanja POU "Ante Babić" provodi tečajeve stranih jezika koji su verificirani od strane MZOS-a, te sukladno CEF-u (Common European Framework of Reference for Languages, odnosno Zajednički europski referentni okvir za jezike). Ulaskom Hrvatske u EU porastao je broj upita za učenjem hrvatskog jezika za strance.

 

Učilište za treću životnu dob

POU "Ante Babić" uz financijsku podršku Grada Umaga, prije desetak godina, prvo je u Istri pokrenulo projekt učilišta za treću životnu dob u sklopu kojeg se provode tečajevi informatike, tečajevi stranih jezika, psihološke radionice, kreativne radionice, predavanja, edukativna putovanja i druge aktivnosti kojima je zajednički cilj promicanje ideje aktivnog starenja i socijalizacije starijih osoba.

 

Za više informacija, posjetite službenu web stranicu POU "Ante Babić":  www.uciliste-umag.hr