Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Sufinanciranje troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji

14.11.2017.

Temeljem članka 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom području Grada Umaga za 2017. godinu (Službene novine, broj 5/17) i članaka 68. i 110. Statuta Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13 i 14/13 - pročišćen tekst), Grad Umag objavljuje dana 14. studenoga 2017. g. sljedeći

Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u 2017. godini 

Cilj natječaja je unaprijediti konkurentnost poljoprivrednih proizvođača, ojačati njihove sposobnosti za razvoj održive ekološke poljoprivredne proizvodnje te omogućiti bolje korištenje poljoprivrednih resursa na području Umaga. Grad Umag poziva stoga poljoprivredna gospodarstva - trgovačka društva, obrte, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik subjekata ekološke proizvodnje da se prijave na Javni poziv za dodjelu potpore sufinanciranja ekološke proizvodnje.


Materijal za prijavu dostupan je u nastavku, dok Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Umaga za 2017. godinu možete preuzeti klikom na ovu poveznicu