Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Rekonstrukcija raskrižja "Pošta"-prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

09.10.2017.

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Grad Umag, G. Garibaldi 6, 52470 Umag (dalje u tekstu: Naručitelj) provodi:


PRETHODNO SAVJETOVANJE 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju raskrižja „Pošta“, Umag.  
Sukladno odredbi članka 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: marinela.fabac@umag.hr ili darko.juranovic@umag.hr.
Nakon navedenog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.
Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje, te se mole zainteresirani gospodarski subjekti  da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedlog.

Datum objave: 9. listopada 2017. godine.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 16. listopada 2017. godine.      

Nakon provedenog savjetovanja objaviti će se Izvješće o savjetovanju.