Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Umag

25.11.2019.

Grad Umag na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18), objavljuje

PONOVNI JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE  ZA GRAD UMAG

I. Grad Umag izlaže na ponovni javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Umag, ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede od 12. srpnja 2019. godine. Nakon odlučivanja o prigovorima na Gradskom vijeću donijeti će se ispravljeni Program i isti biti će dostavljen Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost i Istarskoj županiji na mišljenje.

II. Prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom, izvješen je na oglasnoj ploči Grada Umaga - Umago na adresi Trg Slobode 7 i u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, na adresi G. Garibaldi 6 od dana 25. studenog 2019. godine.

III.  Uvid u prijedlog Programa, može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 8.30 do 15.00 sati, zaključno s danom 10. prosinca 2019. godine.

IV. Prigovori i prijedlozi na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Umag  zaprimaju se pisanim putem te se dostavljaju u pisarnicu Grada Umaga – Umago na adresi Trg Slobode 7. Prigovori se zaprimaju najkasnije do isteka roka javnog uvida, odnosno zaključno s danom 10. prosinca 2019. godine. Prigovori moraju sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja te obrazloženi zahtjev. Prigovori zaprimljeni izvan roka neće se razmatrati.

  1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Umag
  2. Prilog 1
  3. Prilog KKP 1
  4. Prilog KKP 2
  5. Prilog KKP 3
  6. Prilog KKP 4
  7. Prilog KKP 5
  8. Prilog – granice naselja
  9. Prilog – predviđeno za zakup