Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Poziv-Prezentacija Projekta "Sustav javnog navodnjavanja Petrovija"

30.10.2018.

Prezentacija Projekta "Sustav javnog navodnjavanja Petrovija" te predugovora o korištenju sustava održat će se u utorak 30.10.2018. godine s početkom u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago.

Istarska županija - Regione Istriana - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu

 

Poziv u cjelosti možete preuzeti ovdje.

Prikaz projekta zahvata i povšina možete preuzeti ovdje.