Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - nastavak uređenja gradskog parka Humago

14.11.2017.

Grad Umag, G.Garibaldi 6, 52470 Umag kao naručitelj namjerava provesti postupak javne nabave male vrijednosti za nastavak uređenja gradskog parka Humago

Sukladno odredbi članka 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: marinela.fabac@umag.hr ili jelena.nekic@umag.hr.

Nakon navedenog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje, te se mole zainteresirani gospodarski subjekti  da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedlog.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga je 20. studenoga 2017. godine.

Evidencijski broj nabave 06-20/17-MV
Nastavak uređenja gradskog parka Humago
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 14.11.2017.
Dokumentacija o nabavi
Prijedlog ugovora
Troškovnik

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja