Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Poziv na predstavljanje LAG-NATJEČAJ "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva"

13.03.2018.

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ poziva na predstavljanje LAG-natječaja za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koje će se održati

20. ožujka 2018. s početkom u 18:00 sati
u Pučkom otvorenom učilištu Buje, Trg Josipa Broza Tita 6.

Cilj ovog javnog predstavljanja je upoznati potencijalne korisnike kao i svu zainteresiranu javnost o predmetu ovog LAG-natječaja, uvjetima prihvatljivosti, prihvatljivim aktivnostima, kriterijima odabira i sl.

Više informacija možete pronaći u pozivu ovdje .