Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja

13.12.2019.

FLAG Pinna nobilis objavila je 3. FLAG-natječaj za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“.

Natječaj predviđa edukativne aktivnosti nakon čega će se osposobljeni polaznici uključiti u čišćenje luka, priobalja, mora i podmorja (čišćenje, odmuljivanje i drugo), aktivnosti nabave odgovarajuće opreme za ronjenje i čišćenje te aktivnosti pripreme, uključujući studije, planove praćenja, upravljanja i zaštite luka, priobalja, mora i podmorja, kao i druge aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 31.12.2019. godine do 14.02.2020. godine.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.500,00 eura u protuvrijednosti u kunama , najviši iznos javne potpore iznosi 50.000,00 eura.

Više na: https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-3-1-1-potpora-za-edukativne-aktivnosti-podizanja-ekoloske-svijesti-i-ukljucivanja-u-ciscenje-luka-mora-priobalja-i-podmorja/