Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Objavljen 1. FLAG natječaj

29.04.2019.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) "Pinna nobilis" objavila je 1. FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti morskog ribolova, a svrha natječaja je dodjela potpore za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala te druge potrebne opreme koja će doprinijeti unapređenju kvalitete ulova, razvoj računalnih programa, marketinške aktivnosti i slično.

Najniža vrijednost koja se po projektu može dodijeliti je 1.199,14 eura u protuvrijednosti u kunama, a najviša 11.991,41 eura.

Rok za podnošenje prijava počinje teći 10.5.2019. godine i traje do 10.7.2019. godine.

Više informacija i dokumentacija se nalazi ovdje.

Također, pozivamo sve zainteresirane na predstavljanje navedenog natječaja koje će se održati u četvrtak, 2.5.2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, G. Garibaldi 6 s početkom u 17:00 sati.