Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga – Umago

18.03.2020.

U cilju osiguranja mjera prevencije širenja virusa COVID-19, obavještavaju se sve zainteresirane osobe da će se sjednica zakazana za dan 24. ožujka 2020. godine, a na kojoj se ima izvršiti otvaranje pristiglih ponuda za kupnju nekretnina izloženih na prodaju u Javnom natječaju objavljenom dana 9. ožujka 2020. godine, održati bez prisustvovanja javnosti. 

Svi ponuditelji koji su sudjelovali u predmetnom Javnom natječaju bit će pravovremeno i na odgovarajući način obaviješteni o rezultatima istoga. 

Zahvaljujemo na razumijevanju. 

Za Grad Umag – Umago 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Umaga – Umago 

Umag, 18. ožujka 2020.