Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest poljoprivrednicima

04.04.2019.

Obavijest poljoprivrednicima

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Istarska županija

  • 08.04.2019.

- Umag, Finida bb (dvorište 6. maj): od 9.00 do 11.00 sati
- Nova Vas, Brtonigla: od 12.00 do 14.00 sati

  • 12.04.2019.

- Buzet, Poslovni prostor Parka d.o.o., Most 25 (u blizini parkirališta CIMOS): od 09.00 do 10.30
- Cerovlje, Parkiralište iza doma Josip Daus, Cerovlje 12: od 12.00 do 14.00 sati

  • 18.04.2019.

- Višnjan, Sajmište Višnjan: od 09.00 do 11.00 sati
- Pula, Poljoprivredna zadruga Agroistra, Industrijska zona Galižana 27: od 13.00 do 14.30

Marina Kocijančić, dipl.inž.agr