Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o uvođenju privremene regulacije prometa na dijelu prometnice AC Finida – Juricani

27.11.2018.

Obavještavaju se građani o uvođenju privremene regulacije prometa na dijelu javne ceste AC Finida – Juricani (Županijska cesta oznake Ž5006) zbog izvođenja radova na izgradnji sanitarnog kolektora. Za vrijeme radova privremeno se zatvara dionica županijske ceste ŽC 5006, od raskrižja sa D75 prema naselju Babići u dužini cca 570 metara. Privremena regulacija prometa vrši se sukladno prometnom elaboratu br. 26-04/18 izrađenom od strane “Ohlinger i partner“ d.o.o. i uz suglasnost upravitelja cestom Županijske uprave za ceste Istarske županije KLASA: 340-01/18-06/65 URBROJ: 2163/1-12/02-07-18-4 od 19. studenog 2018. godine. Obilazni pravac planira se preko naselja Babići. Izvođač radova je tvrtka „Opus Dignum“ d.o.o. Zagreb a izvođenje radova planira se do 15. siječnja 2019. godine

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS