Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Umaga

06.10.2017.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Grad Umag dana 06. listopada 2017. godine raspisao Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Umaga.

Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana te se ponude za zakup nekretnina izloženih u istome mogu podnijeti zaključno do 23. listopada 2017. godine.

06. listopada 2017.
Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Umaga