Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga (područje zone „Marketi“)

03.02.2018.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Grad Umag dana 03. veljače 2018. godine raspisao Javni natječaj za prodaju nekretnine  u vlasništvu Grada Umaga (područje zone „Marketi“). 

Javni natječaj otvoren je 15 (dana) te se ponude za kupnju nekretnina izloženih u istome mogu podnijeti zaključno do 19. veljače 2018. godine.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja i pripadajući grafički prilog može se preuzeti u nastavku: