Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga

14.06.2018.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Grad Umag dana 14. lipnja 2018. godine raspisao Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga. Predmetni natječaj otvoren je 15 (dana) te se ponude za kupnju nekretnina izloženih u istome mogu podnijeti zaključno do dana 29. lipnja 2018. godine.
Cjeloviti tekst Javnog natječaja i pripadajući grafički prilog možete preuzeti u nastavku: