Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga

05.04.2018.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Grad Umag dana 05. travnja 2018. godine raspisao Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga. Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave te se ponude za kupnju nekretnina izloženih na prodaju u istome mogu podnijeti zaključno do dana 20. travnja 2018. godine.  Cjeloviti  tekst Javnog natječaja i grafički prilozi nekretnina koje se izlažu na prodaju mogu se preuzeti u nastavku.