Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o raspisivanju Javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga – Umago

24.10.2019.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Grad Umag - Umago dana 24. listopada 2019. godine raspisao Javne natječaje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga – Umago. 

Predmetni Javni natječaji otvoreni su 15 (petnaest) dana te se ponude za kupnju nekretnina izloženih na prodaju u istima mogu podnijeti zaključno do dana 08. studenoga 2019. godine. 

Cjeloviti tekstovi Javnih natječaja i pripadajuća fotodokumentacija koja se odnosi na nekretnine izložene na prodaju mogu se preuzeti u nastavku: 

  1. Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga – Umago, oznake k.č.br. 2599/8 k.o. Umag (Umag) 
    - tekstualni dio
    - grafički dio
  2. Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga – Umago (Umag i Marketi)
    - tekstualni dio
    - grafički dio