Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o provođenju dezinsekcije postupkom hladnog zamagljivanja

21.08.2019.

Tvrtka Sani.Tres d.o.o je ovogodišnji provoditelj mjera deratizacije i dezinsekcije na području Grada Umaga. Prema rasporedu provest će se akcija zamagljivanja protiv komaraca. Provedba postupka trajat će između 23.08.2019. i 31.08.2019.
U slučaju lošeg vremena (kiša, jak vjetar), isti će se provesti/nastaviti prvi sljedeći dan. 

Zamagljivanje protiv komaraca provest će se u noćnim satima.

Mole se pčelari da u navedenom periodu sklone ili zatvore svoje košnice.