Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa u ulici Slanik (Lovrečica)

21.11.2019.

U ulici Slanik u naselju Lovrečica uvodi se privremena regulacija prometa povodom izvođenja radova na zamjeni dotrajale cestovne zaštitne ograde u duljini oko 200 metara na k.č. br. 1674/1 k.o. Lovrečica, a sukladno prometnom elaboratu "PROMETNI ELABORAT ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA", br. projekta: 50-19, izrađen po tvrtki INTEA d.o.o. iz Rijeke u studenom 2019. godine.

Planirano trajanje radova: od 21. studenog 2019. god. do 25. prosinca 2019. god.