Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa (Školska ulica)

23.09.2019.

Povodom izvođenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka ul. Ernesta Miloša i Školske ulice u Umagu na dijelu k.č. br. 2515/1, 2529 i 3952 sve k.o. Umag, uvodi se privremena regulacija prometa. 

Radovi na izgradnji vodovodnog ogranka zahvaćaju dio Školske ulice, od križanja s ul. E. Miloša do prilaza parkiralištu između kućnih brojeva 6 i 8. Planirano trajanje radova je od 23.09. do 15.11.2019. godine, odnosno 45 dana od dana izdavanja ove Suglasnosti.

Za vrijeme izvođenja radova promet će biti zatvoren u dijelu Školske ulice, od križanja s ul. E. Miloša do prilaza parkiralištu između kućnih brojeva 6 i 8., stoga će se promet odvijati obilaznim pravcem ulicom Joakima Rakovca i Avenijom Grada Vukovara, sukladno elaboratu privremene regulacije prometa.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS