Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o isplati božićnice umirovljenicima Grada Umaga slabijeg imovnog stanja

14.11.2019.

Grad Umag-Umago poziva sve umirovljenike koji imaju prebivalište na području Grada Umaga dulje od pet godina, a čiji je izvor prihoda isključivo mirovina koja je manja od 2.000 kn da podnesu zahtjev za isplatu božićnice.

Cjeloviti tekst poziva s uvjetima za ostvarenje prava na isplatu božićnice dostupan je na ovoj poveznici, a detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Umaga.