Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

05.07.2017.

Temeljem članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 19/13 i 137/15), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14 i 36/15), članka 21. Zakona o koncesijama (NN RH br. 143/12), članaka 5. i 6. Odluke o dimnjačarskoj službi (Službene novine Grada Umaga br. 10/12, 5/13 i 15/15) te članaka 3. i 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju ugovora o koncesiji (Službene novine Grada Umaga br. 11/10) i članka 68 i 110. Statuta Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 14/13), Gradonačelnik Grada Umaga objavljuje

OBAVIJEST O NAMJERI  DAVANJA KONCESIJE
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Umaga

Ponude se mogu predati u roku od 30 (trideset) dana od objave ove Obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Cjeloviti tekst Obavijesti dostupan je na ovoj poveznici.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS