Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o besplatnom parkingu za građane Umaga-korisnike Doma zdravlja Umag

30.07.2019.

Obavještavamo kako od sada građani Umaga, korisnici usluga Doma zdravlja Umag, imaju osigurana parkirna mjesta kraj samog Doma zdravlja, a koja su označena crvenom bojom. Na navedenim mjestima građani-pacijenti mogu parkirati u okviru obavljanja redovnih pregleda/konzultacija.