Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)

07.03.2020.

Grad Umag, sa sjedištem Umagu, ul. G. Garibaldi 6, 
putem UO za upravljanje imovinom,  izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Babići, Šverki mjesna cesta koja se proteže preko k.č. 768/1, preko dijela k.č. 63/1 zgr., 63/2 zgr., 696/2, 693/1, 693/4 i preko k.. 694/3 u k.o. Lovrečica da će se dana 25. ožujka (srijeda) 2020. godine u 13:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana.
Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Put maslina u Zambratiji koja se proteže preko dijela k.č. 734/1, 734/2 i preko k.č. 734/3 u k.o. Umag i nerazvrstana cesta Sunčana ulica u Zambratiji koja se proteže preko k.č. dijela k.č. 734/1 u k.o. Umag da će se dana 25. ožujka (srijeda) 2020. godine u 15:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana.

Dana 1. travnja (srijeda) 2020. godine u 14:00 sati u Općinskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 565/18 za nerazvrstanu cestu naselju Babići, Šverki mjesna cesta i Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 77/20 za nerazvrstane ceste Put maslina i Sunčana ulica u naselju Zambratija. 
Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c, tel. 00385 52 732 238, e-mail: geodet.mataija@gmail.com