Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaji za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva za 2018.

24.11.2017.

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), objavljuje sljedeće Natječaje za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u 2018. godini:

  1. Natječaj za financiranje projekata i manifestacija u sportu i rekreaciji za 2018. godinu (15. siječnja 2018.)

Napomena: sve se prijave dostavljaju u zatvorenim omotnicama u pisarnici Grada Umaga, Trg slobode 7.

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja