Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj za prijavu projekata i manifestacija u području sporta

16.10.2017.

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, dana 16. listopda 2017. godine objavljuje Natječaj za prijavu programa u području sporta za 2018. godinu.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail luana.visintin@umag.hr ili zsu.umag@gmail.hr
Ujedno vas obavještavamo da će informativna radionica na temu natječaja biti održana u srijedu, 18. listopada 2017. godine u 17 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Umaga.
Popis natječajne dokumentacije:
1. Tekst javnog natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Opisni obrazac – OS 
4. Obrazac proračuna – PRS-P  
5. Legende 1, 1A, 2, 3 i 4
6. Obrazac zahtjeva za dobivanje potvrde Porezne uprave
7. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – dostavlja se naknadno
8. Obrazac zahtjeva za dobivanje Uvjerenja nadležnog suda – dostavlja se naknadno
9. Obrazac ugovora