Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga – Umago

04.03.2020.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Grad Umag – Umago dana 4. ožujka 2020. godine raspisao Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga – Umago. 

Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave te se ponude za kupnju nekretnina izloženih na prodaju u istome mogu podnijeti zaključno do dana 19. ožujka 2020. godine

Cjeloviti tekst Javnog natječaja i fotodokumentacija nekretnina koje su izložene na  prodaju mogu se preuzeti u nastavku.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga – Umago
- tekstualni dio
- grafički dio