Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Natječaj o davanju u zakup dijela javnih površina putem kioska do 15 m2 za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Grada Umaga-Umago u 2019. godini

12.03.2019.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga, KLASA: 363-05/19-02-29, URBROJ: 2105/05-02-19-2 od 7. ožujka 2019. godine, raspisuje se

Natječaj o davanju u zakup dijela javnih površina putem kioska do 15 m2 za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Grada Umaga-Umago u 2019. god.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS