Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Nastavak javnog izlaganja u postupku ponovne javne rasprave

11.07.2019.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/16-01/14, URBROJ: 2105/05-02-19-568 od 11. srpnja 2019. godine objavljuje se

NASTAVAK JAVNOG IZLAGANJA 
U POSTUPKU PONOVNE JAVNE RASPRAVE
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga-Umago 

  1. Javno izlaganje, započeto dana 09. srpnja 2019. godine, nastaviti će se 15. srpnja 2019. godine u 12,00 sati u Vijećnici Grada Umaga-Umago, ul. G. Garibaldi 6.
  2. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u nastavku javnog izlaganja.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS