Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

LAG-natječaj za mjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

08.03.2018.

Lokalna akcijska grupa (LAG) Sjeverna Istra objavila je 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Prijavitelj (nositelj) projekta mora biti:
• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.03.2018. godine i završava 23.04.2018. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 95.200,00 EUR dok je visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 EUR odnosno 111.678,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti i uvjeti prijave možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-6-3/ .