Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

LAG natječaj Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

05.02.2019.

LAG „Sjeverna Istra“ objavio je LAG-natječaj za tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima. Svrha natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Nositelji projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“ mogu zatražiti između 10.000,00 i 25.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 18.02.2019. godine i traje do 20.03.2019. godine.

Više informacija pronađite na ovoj poveznici