Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Konačne liste za dodjelu stipendija i potpora 2017./2018.

27.12.2017.

Sukladno članku 10., stavak 3. Pravilnika o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija Grada Umaga ("Službene novine Grada Umaga" broj 15/15.), Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga utvrđuje i dana 27. prosinca 2017. godine objavljuje Konačnu listu prvenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 12. st. 4.  Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpore za studiranje studentima slabijega socijalnog statusa („Službene novine Grada Umaga“ broj 7/11., 19/14. i 19/15.), Upravni odjel za društvene djelatnosti utvrđuje Konačnu listu za dodjelu potpora za studiranje za akademsku godinu 2017./2018.